Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου μας, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε απολογισμός των πεπραγμένων, συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα του κλάδου και τέθηκαν οι μελλοντικοί στόχοι.