ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΜ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (2016 - 2019), η οποία εκλέχθηκε με τη Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2016, έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Σάββας Σ. Μπαλουκτσής

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γ. Χίγκας

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Ε. Κατσαρός

Ταμίας: Κωνσταντίνος Κορίζης

Μέλος: Δημήτριος Ι. Εσκιάδης

Μέλος: Φίλιππος Χ. Γοργίας

Μέλος: Φίλιππος Α. Ιωαννίδης

Μέλος: Γεώργιος Ε. Κατσαρός

Μέλος: Κοσμάς Γ. Λεονταράκης